,

Nobilis Rismavac+CA126

Nobilis Rismavac+CA126

Nobilis Rismavac+CA126, tavukların Marek hastalığına karşı immunizasyonu için kullanılan canlı bir aşıdır.

Bileşim
1 dozdaki aktif madde: 
Canlı MD CHV virusu CVI-988 suşu: ³3.0 log10 pfu 
Canlı MD THV virusu FC-126 suşu: ³3.0 log10 pfu

Formülasyon
Likit nitrojen içerisinde dondurulmuş hücre süspansiyonu formundadır.

Hedef türler
1 günlük civcivler

Endikasyonlar
Civcivlerin Marek hastalığına karşı immunizasyonu için kullanılır. Çok virulent virus suşunun (vvMDV) görüldüğü yerlerde bu aşı kullanılabilir.

Kontrendikasyonlar
Yoktur.

Aşılama programı
Civcivler birinci gün aşılanmalıdır. 

Doz
Her hayvan için 0.2 ml.

Uygulama şekli
Derialtı olarak boyuna veya kasiçi olarak bacağa yapılmalıdır. Aşı ampülü buz banyosunun içerisinde korunmalı ve sürekli çalkalanmalıdır.

Atılma süresi
0 gün

Sunum
Bir pakette:

Saklama koşulları
Likit azot içerisinde saklanmalıdır (-196°C). 
Ampüller likit azot tankı içerisinde, diluentler oda sıcaklığında, konteynerler ise dik pozisyonda iyi havalandırmalı kuru bir ortamda saklanmalıdırlar. 

Uyarılar
Likit azot gazı bulunan konteynerler ile yalnızca bu konuda eğitimli kişiler ilgilenmelidir. Likit azot ve düşük ısıdaki materyaller kullanılırken güvenlik kuralları dikkatle uygulanmalıdır Ellerin, gözlerin ve elbiselerin kontamine olmasından kaçınınız. 
Açıp kullanıma hazır hale getirilen şişeler, karıştırmadan sonra en fazla 2 saat içerisinde tüketilmeli artan aşı imha edilmelidir.

Diğer bilgiler