,

Nobilis Salenvac T

Nobilis Salenvac T

Tavuklarda Salmonella enteritidis PT4 ve Salmonella typhimurium DT104’e karşı inaktif aşı.


Kompozisyon
Aktif bileşenler: 
- İnaktif Salmonella enteritidis PT4. 
- İnaktif Salmonella typhimurium DT104.

Formulasyon 
Adjuvant olarak aluminyum hidroksit içeren enjeksiyonluk süspansiyon.

Endikasyonlar 
Tavukların S. enteritidis ve S. typhimurium’ a karşı aktif immunizasyonu ve yavrularında bu hastalıklara karşı pasif immunite oluşturmak amacı ile kullanılır.

Aşılama 
Önerilen aşılama programı, aralarında 6 hafta olmak kaydı ile 10-12 haftalık yaşlar arası 0.5 ml olarak uygulanır ve 14-18 haftalık yaşlar arasında 0.5 ml olarak tekrarlanır. 
Erken dönem enfeksiyon riski durumlarında 1 günlük yaşta 0.1 ml’lik birinci aşılamayı takiben 4 haftalık yaşta 0.5ml ikinci aşılama ve 14-18 haftalık yaşlar arasında 0.5 ml booster aşılama uygulanabilir.

Dozaj 
1 günlük civcivler için 0.1 ml ve daha ileri yaştaki hayvanlar için 0.5 ml.

Uygulama şekli
But veya göğüs kasına kas içi yolla uygulanır.

Yasal arınma süresi
0 gün

Sunum
250 ml ve 500 ml’lik şişelerde.

Saklama 
2-8°C’de saklanmalıdır ve dondurulmamalıdır.

Kontra-endikasyonlar
Kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığında yoktur.

Diğer Bilgiler
Boş veya kısmen kullanılmış şişeleri kanunlara uygun olarak imha ediniz.

Uyarılar