Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Ampronet


BİLEŞİMİ :

Her 1 ml'si; 250 mg (221,1 mg baz amprolyuma eşdeğer) amprolyum HCl ve 2 mg Vitamin K3 içeren berrak, sarımsı renkte, akışkan ve suyla her oranda karışabilen oral çözeltidir.

KULLANIM SAHASI :

Eimeria tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. maxima ve E. brunetti; hindilerde E. adenoides, E. meleagridis ve E. dispersa’ dan kaynaklanan klinik koksidiyoz olgularının sağaltımı amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :

Ampronet Oral Çözelti, farmakolojik dozu 23-73 mg/kg canlı ağırlıktır. Broiler ve yumurtacı tavuklarda hayvanların içme sularına katılarak oral yolla uygulanır. Amprolyum sağaltımda içme suyuna 120-240 mg/litre hesabıyla hazırlanır.
Pratik doz: 1000 litre içme suyuna 1000 mi Ampronet Oral Çözelti katılarak 5-7 gün süreyle uygulanır. Bunu izleyen 7-14 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 500 ml Ampronet Oral Çözelti katılarak tedavinin devamı sağlanır. Belirtilen dönemlerde yalnızca ilaçlı su içirilmelidir. Koruyucu doz: 60 mg/litredir. Pratik doz olarak 1000 litre içme suyuna 250 mi Ampronet Oral Çözelti katılarak 2-4 hafta süreyle içirilir. Koruma programı süresince hayvanlara sadece ilaçlı içme suyu verilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR :

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve yumurta için ilaç kalıntı arınma süresi (0) gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :

1000, 2500 ve 5000 ml’lik plastik (HDPE) bidonlarda kutusuz olarak

Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar