Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Nobilis CAV P4


Nobilis CAV P4, Tavukların Enfeksiyöz Tavuk Anemisi ‘ne (Chicken Infectious Anaemia) karşı aktif immunizasyonu için kullanılan canlı attenüe bir aşıdır.


Bileşim
Bir dozundaki aktif madde miktarı: 
Canlı CAA virusu 26P4 suşu: >= 3.0 log10< TCID50

Formulasyon 
Liyofilize aşı.

Endikasyonlar 
Tavukların 6 haftalık yaştan itibaren, yumurtlama döneminden 6 hafta öncesine kadar aşılanarak Enfeksiyöz Tavuk Anemisi Hastalığı’na karşı korunması amacı ile kullanılır.

Aşılama Programı 
Aşı 6 haftalık yaştan itibaren, yumurtlamaya döneminin başlangıcından önce aşılanır. Yeterli antikor düzeylerinin garanti altına alınması amacı ile damızlık sürüler, yumurtlama döneminin başlangıcından en az 6 hafta önce aşılanmış olmalıdır. CAV aşılamaları diğer canlı Reo aşıları veya inaktif viral aşılar ile kombine halde ( kas içi veya deri altı yolla), Tavuk çiçeği ( kanat zarına batırma) veya Nobilis AE + Pox aşıları ile kombine halde uygulanabilir.

Dozaj 
Her bir hayvan için 1 doz (0.2 ml).

Uygulama şekli 
Kas içi veya deri altı enjeksiyon: 
- 1000 doz aşı 200 ml Intervet’in diluenti Dilavia ile çözdürülür. 
- Kas içi veya deri altı yolla 0.2 ml uygulanır.

Kanat zarına batırma metodu:
- 1000 doz aşı 13 ml Intervet’in diluenti Unisolve ile çözdürülür. 
- Herbir hayvan aşılanmadan once çift uçlu iğnenin her iki haznesi dolacak şekilde çözelti içerisine daldırılır, iğne kanadın altından kanat zarına batırılır.

İnaktif aşılarla birlikte kullanım:
- Aşı 2 ml Steril Fosfat Tampon Çözeltisi (PBS) içerisinde çözdürülür ve bu çözelti inaktif aşıya ilave edilir. Kullanım öncesinde aşı iyice çalkalanmalıdır.

Atılma Süresi 
0 gün.

Sunum 
Her biri 1000 doz aşı içeren 10’ar şişelik kutularda

Saklama koşulları 
2-8°C’de güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.

Kontra-endikasyonlar 
Aşı yumurtlama döneminde kullanılmamalıdır.

Diğer bilgiler 
Nobilis CAV P4 İntervet’in canlı Reo aşısı (Nobilis Reo 1133), Nobilis OVO Diphterin, Nobilis AE + Pox ve Intervet’in inaktif viral aşıları ile kombine edilebilir. 
Boş veya kısmen kullanılmış şişeleri kanunlara uygun olarak imha ediniz.

Uyarılar 
- Aşılama sonre ellerinizi ve ekipmanları yıkayıp dezenfekte ediniz. 
- Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.. 
- Aşı çözdürüldükten sonra 4 saat içerisinde kullanılmalıdır.

Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar