Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Nobilis COR4+IB+ND+EDS


Nobilis COR4+IB+ND+EDS tavukların Enfeksiyöz Bronşitis, Newcastle Hastalığı, Egg Drop Syndrome ve Haemophilus paragallinarum tarafından oluşturulan Enfeksiyöz Koriza (Coryza) hastalıklarına karşı immunizasyonu için kullanılan inaktif bir aşıdır.


Kompozisyon 
0.5 ml’lik herbr dozundaki aktif maddeler: Haemophilus paragallinarum

  • 083 suşu (serotip A): en az 1 CPD70
  • Spross suşu (serotip B): en az 1 CPD70
  • H-18 suşu (serotip C): en az 1 CPD70
  • 48 suşı (serotip varyant tip B): en az 1 CPD70
  • IBV M41 suşu : aşılanmış hayvanlarda > 2.0 log2 HI unitesi artışı
  • EDSV'76, BC14 suşu : > 3.2 log2 HI unitesi
  • NDV strain Clone 30: beher 1/50. dozda > 4.0 log2 HI unitesi veya > 50 PD50 ünitesi

Formulasyon 
Yağ içerisinde su emulsiyonu

Endikasyonlar 
Kanatlıların Haemophilus paragallinarum (serotip A, B, C ve B variant) tarafından oluşturulan Enfeksiyöz Koriza hastalığının enfeksiyon ve klinik belirtilerinin asgariye indirgenmesi ve Enfeksiyöz Bronşitis Virus – IBV (Massachusetts serotipi) Newcastle hastalığı ve Egg Drop Sendromu ’76 ya karşı korunması amacı ile kullanılır. Koruyucu etkisi en az yumurtlama dönemi sonuna kadar ortaya konmuştur.

Aşılama 
Nobilis COR4+IB+ND+EDS tavuklara 14 haftalık yaştan itibaren ve en geç yumurtlama dönemi başlangıcından 4 hafta öncesine kadar uygulanabilir.

Enfeksiyöz Koriza’ya karşı optmal korunma amacı ile hayvanlar Nobilis COR4+IB+ND+EDS ile aşılanmadan en az 6 hafta önce Nobilis Coryza veya Nobilis Corvac 4 ile aşılanmış olmalıdır. Enfeksiyöz Bronşitis ve Newcastle hastalıklarına karşı optimal booster etki için hayvanlar Nobilis COR4+IB+ND+EDS ile aşılanmadan en az 4 hafta önce Newcastle Hastalığı ve Enfeksiyöz Bronşitis’e karşı canlı aşılarla aşılanmış olmalıdır. Egg Drop Syndrome ’76 için primer aşılamaya gerek yoktur.

Dozaj 
Herbir hayvan için 1 doz (0.5 ml).

Uygulama şekli 
Boynun alt kısmına deri altı olarak uygulanmalıdır

Atılma süresi
0 gün

Sunum 
500 ml’lik PET şişelerde

Saklama 
2-8°C’de saklanmalı ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Dondurulmamalıdır.

Kontra-endikasyonlar 
Kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığında yoktur.

Diğer bilgiler
Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
Kullanmadan önce şişeler iyice çalkalanmalı ve içeriğinin oda sıcaklığına (20-25°C) ulaşması beklenmelidir. 
Açılmış şişeler 3 saat içerisinde tüketilmelidir.
Steril enjektörler kullanınız.
Diğer aşılarla karıştırmayınız.
Boş veya kısmen kullanılmış şişeleri kanunlara uygun olarak imha ediniz.

Uyarılar
Yanlış uygulamalar sonucu aşının uygulayıcıya enjekte edilmesi durumlarında hekime müracat edilmeli ve yağlı emülsüyonlu aşı olduğu belirtilmelidir

Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar