Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Nobilis G+ND


Nobilis G+ND tavukların Gumboro (enfeksiyöz bursal hastalığı) ve Newcastle hastalılarına karşı immunizasyonu için kullanılan inaktif, kombine bir aşıdır. 


Bileşim
Aktif maddeler: 
Inaktif Gumboro virusu, D78 suşu 
Inaktif ND virusu, Clone 30 suşu

Formülasyon
Su-yağ emülsiyonu

Hedef türler
Tavuklar

Endikasyonlar 
Aşı, damızlık ve ticari yumurtacı yarkaların yumurtlama dönemi boyunca Newcastle hastalığından korunmak ve Gumboro hastalığına karşı bir sonraki nesile yüksek düzeyde maternal antikor aktarılması amacıyla uygulanır.

Kontrendikasyonlar
Yoktur.

Aşılama programı
Nobilis G+ND hayvanlara yumurtlamaya başlamadan en az 4 hafta önce yapılmalıdır. 
İkinci aşılamadan maksimum etkiyi alabilmek için birinci aşılamanın canlı Newcastle ve Gumboro aşıları ile yapılması gerekir. 
En iyi sonucun alınabilmesi için 1. aşılama (canlı) ile 2. aşılama (inaktif) arasında 6 hafta veya daha fazla bir aralık dönemi olmalıdır, özel durumlarda 1. aşılamadan 4 hafta sonra yapılabilir.

Doz
Her hayvan için 0.5 ml.

Uygulama şekli
Göğüs veya kuyruk sokumu kaslarına kasiçi olarak veya boynun alt kısmına derialtı olarak uygulanır.

Atılma süresi
0 gün

Sunum
500 ml lik (1000 doz) cam veya polietilen şişelerde.

Saklama koşulları
2-8°C de saklanmalı ve dondurulmamalıdır. 
Açılan şişeler 3 saat içerisinde tüketilmelidir.

Uyarılar

  • Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
  • Kullanılmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyiniz. (20-25°C)
  • Kullanılmadan önce şişeleri iyice çalkalayınız.
  • Steril enjektörler kullanınız.
  • Diğer aşılarla karıştırmayınız.
  • Yanlış uygulamalar sonucu aşının uygulayıcıya enjekte edilmesi durumlarında hekime müracat edilmeli ve yağlı emülsüyonlu aşı olduğu belirtilmelidir.

Diğer bilgiler
Boş veya kısmen kullanılmış şişeleri yerel kanunlara uygun olarak imha ediniz.

Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar