Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

DSC 1000


Bileşimi ve Özellikleri:

DSC 1000, yüksek yoğunlukta Dodesildimetil amonyum klorür ve optimum temizlik ve biyosidal aktiviteyi sağlamak için iyonik ve non-iyonik sürfaktanların karışımından oluşmuştur. Kirlenmiş yüzeylerin ıslanmasını, yağ ve benzeri organik kirlerin çözülmesini sağlar. Temizleme işlemini hızlandırır, su tüketimini azaltır. Ortamdaki bakteri, virüs ve patojen mantarlara karşı ılımlıdezenfektan etkiye sahiptir. Sertlik derecesi ne olursa olsun her türlü su ile çözelti oluşturulabilir. Tüm çalışma ısılarında konsantrasyonu sabittir.

Kullanım Yerleri ve Sulandırma Oranları

Hayvan barınakları, tavuk çiftlikleri ve benzeri üretim tesislerinde genel dezenfeksiyon öncesi
% 0.5 - 0.1 oranındaki solüsyonu kullanılarak ortamdaki organik kirlerin yanı sıra bakteri, mantar ve mayalardan arındırılması ile dezenfeksiyondan daha iyi sonuç alınması sağlanır.

Çiftlik binalarının terminal dezenfeksiyonunda: DSC 1000 çözeltisi m2 ye 0.5 litre gelecek şekilde püskürtülerek uygulanır. Çiftlik binalarının ve hayvan barınaklarının dezenfeksiyonunda yıkama maddesi olarak 1/1000 oranında kullanılır.

Çiftlik ekipmanlarının dezenfeksiyonunda: Yemlikler, suluklar, kafesler, taşıtlar vb gibi ekipmanların dezenfeksiyonunda 1/1000 oranında kullanılır. Ekipmanların kuru temizliği yapıldıktan sonra 1/1000 lik DSC 1000 çözeltisi ile yıkanır ve durulanır.

Kuluçkahanelerin dezenfeksiyonunda: Duvarlar, döşemeler, ön gelişim ve çıkım makineleri, taşıyıcılar ve tepsilerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi amacıyla kullanılır. En iyi sulandırma oranı 1/1000 dir.

İçme suyu sistemlerinde: Tavuk çiftliklerindeki su sistemlerinde, su deposu boşaltılır, 1/1000 oranında sulandırılmış DSC 1000, çözeltisi ile tekrar doldurulur, bir gece bekletildikten sonra depo boşaltılıp su ile doldurulur.Belli periyotlarla kullanıldığında zamanla biriken tortularıtemizleyip, dezenfeksiyonunu sağlar.

Yiyecek işleme tesislerinin dezenfeksiyonunda: Tüm gıda işleme tesislerinde (başta meyve suyu ve konserve fabrikaları), bakteri, küf ve mayalara karşı dezenfeksiyonunda kullanılır. Sulandırma oranı 1/1000 dir. Dezenfekte edilecek yüzeylere ve ekipmanlara DSC 1000 çözeltisi uygulanır ve su ile durulanır.

Süt işleme tesislerinin dezenfeksiyonunda: Sağım makineleri, süt ve süt işleme tesislerinin dezenfeksiyonunda özellikle organik atıkların bulunduğu hacimlerin dezenfekte edilmesinde kullanılır. 1/1000 oranında sulandırılır.

Et işleme tesislerinin dezenfeksiyonunda: Kıyma makineleri, kuter mikser, kavurma kazanları, tütsüleme ve klima odaları, doldurma makineleri, pişirme ocakları gibi et ürünü işleme sanayisinde kullanılan makinelerin kaba temizlikleri yapıldıktan sonra 1/1000 lik DSC 1000 çözeltisi püskürtülerek yıkanır ve bol su ile durulanır.


Ticari Şekli: DSC 1000, 1, 2, 5 ve 25 litrelik polietilen şişeler ve bidonlarda sunulmaktadır.

Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar