Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Farm Fluid S


Bileşimi:

Farm Fluid S, Güçlü, geniş spektrumlu, yoğun konsantre, organik kirlilik varlığında etkin virüsid, bakterisid ve fungusid çok amaçlı bir dezenfektandır.

Geniş spektrumlu , güçlü, organik kirlilikte bile etkili ve güvenli bir dezenfektan olan Farm Fluid S hayvanların ayak havuzlarındaki suya %0,5 (binde 5) oranında katılarak kullanılır.Böylece Farm Fluid S  ile ayak havuzlarında bulunan mikroorganizmalara daha fazla etkili olacaktır.

Kullanım Sahası / Endikasyonları:

Hayvanların yaşadıkları ahır, mera, padok ve barınak şartları ayak hastalıklarının oluşumunda etkilidir. Özellikle barınak hijyeni, düzeni ve zeminin durumu önemlidir.

Kümes, kuluçkahane, kesimhane bekleme ve boşaltım alanları ile çiftlik ekipmanlarının, nakil araçlarının, ayak ve tekerlek havuzlarının,  her türlü hayvansal üretim tesisinin dezenfeksiyonunda kullanılır.

Kullanım sahası ve amacına göre 1 / 200 - 400 oranında hazırlanan solüsyon püskürtme, spreyleme veya daldırma yöntemiyle kullanılır.

Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar