Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Mycofix


5 modül ile özel çözümler

Minerallerin sinerjik karışımı

Mikotoksinlerin seçici olarak bağlanması için işlenmiş ve aktive edilmiştir. BIOMIN toplam kalite güvence programı ISO 9001 standartlarındadır ve üretimin her aşamasında en tüksek kalite standartlarını ve sertifikalandırılmış deaktivasyon seviyelerini garanti eder.

Biyolojik Bileşen

Zearalenon’un moleküller yapısının fonksiyonel gruplarını ayırarak, yapısını değiştirip, parçalama yeteneğine sahiptir. Bu reaksiyon sonucunda ortaya çıkan metabolit, toksik olmayan ve organizma için tamamen zararsız bir yapıdadır.

İnaktif Bioproteinler

İnaktif bioproteinler içinde bulunan enzimler Bütün trikodesenlerde bulunan 12, 13 epoxy grubunu parçalma yeteneğine sahiptir. Epoksidaz enzimi ile parçalanarak değişime uğrayan yeni metabolitler toksik olmayan ve hayvanlar için tamamen zararsız yapıdadırlar.

Fitojenik maddeler

Bitkisel extratların eşsiz karışımı, mikotoksinlerin ve diğer hepatoksik ve yangılı maddelerin oluşturduğu olumsuz etkileri yok ederler.

Fikotifik maddeler

Fikotifik maddeler vücudun doğalbağışıklık sistemini güçlendirir ve mikotoksinlerin bağışıklığı baskılayıcı etkilerini telafi eder.

Çalışma Mekanizması

Adsorbsiyon

Aflatoksin ve benzeri polar özellik içeren mikotoksinler, Mycofix bağlayıcı bileşenleine özel bir fiksasyonla bağlanarak deaktive olurlar.

Bağlayıcı yüzeyin patentli aktivasyon işlemi ve mineral partiküllerinin özel olarak uyarlanmış por boyutları Mycofix a seçici ve kalıcı bir bağlama kapasitesi sağlar.

Enzimatik ayrışım

Zearalenon mikotoksini yeterince güçlü bir biçimde bağlanamaytacağı için Mycofix, biyolojik bileşeniyle, bu mikotoksinin özel fonksiyonel  gruplarınıayırarak, parçalama yeteneğine sahiptir.

Esteraz enzimiyle zearalenon’ da bulunan ester bileşiğinin hidrolize uğratılması sonucunda tamamen zararsız toksik olmayan metabolitler ortaya çıkar.

Enzimatik ayrışım

Trikotesenler gibi bağlanamayan mikotoksinler biotransformasyon yoluyla deaktive edilmelidir.

Epoksit halka adı verilen yapı bütün trikotesenlerde ana toksik yapıyı oluşturmaktadır (DON, T2 toksin, DAS, ... ). Bu epoksit halka, inaktif protein içinde bulunan enzimler tarafından parçalanarak tüm trikotesen grubu mikotoksinler etkisiz hale getirilirler.

Fitojenik etkinlik

Karaciğerdeki reseptörlerin, karaciğer koroyucu etkileri olan flavoligantlarla işgal edilmeleri, toksinlerin karaciğer hücre zarlarından içeri girmlerine engel olur.

Terpenoid bileşiklerin yangınları azaltır ve solunum sisteminin mukoz membranları korur.

Bağışıklık desteği

Fikotifik bileşenler bağışıkık yanıtını ayarlar ve metabolik fonksiyonlar geliştirir.

Böylece hücre oluşumunda hayati bir rol oynayab amino asitlerin dönüşümünü ve katabolizmasını olduğu kadar ribonükleik asitlerin sentezini de destekler.

Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar