Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Necrocid


BİLEŞİMİ

Her ml’sinde; 250 mg Linkomisin baza denk Linkomisin HCl tuzu ve 140 mg Neomisin baza eşdeğer Neomisin sülfat içeren berrak, sarımtırak renkte antibakteriyel oral çözeltidir.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI :

Necrocid oral çözelti; etçi tavuklarda sıklıkla karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonları, Streptekok enfeksiyonları, nekrotik enteritis ve E.coli, Salmonella, Haemophilus, Pseudomonas, Proteus gibi duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen bakteriyel enteritislerin sağaltımında etkilidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :

250, 500 ve 2500 ml’lik polietilen plastik (HDPE) ambalajlarda kutusuz ve 50 ve 100 ml’lik polietilen plasitik (HDPE) içerisinde kutulu olarak takdim edilmiştir.

Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar