Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Bluefarm


Bluefarm®, kümes hayvanlarının aşılanması sırasında sudaki klor miktarını nötralize etmek için kullanılmaktadır. Pek çok çiftlikte sudaki bakterileri öldürmek için su klorlama uygulaması yapılmaktadır. Aynı zamanda iyi bilinen bir bakterisit olan klor, pek çok temizlik maddesinde ve dezenfektanda da etkin madde olarak kullanılmaktadır. Klorun canlı, modifikasyona uğramış canlı bakteriyel ve viral aşılar üzerinde de bakterisit etkisi olacağı unutulmamalıdır. Kanatlıların aşılanması sırasında, normalde klorlama işlemi aşılamadan birkaç saat önce durdurulmaktadır (uygulanıyor ise).

Bluefarm® su hatlarına konularak, aşılama işlemi öncesinde, sırasında ve sonrasında, klorlamanın bakteriyel ve viral aşılar üzerindeki olumsuz etkisini nötralize etmeye yardımcı olur. Bu klor nötralizasyon işlemi, aşı tipinden bağımsızdır.

Bluefarm®, sudaki kloru nötralize edebilme özelliklerinin tayini için farklı konsantrasyonlarda kullanılan çok sayıda farklı madde üzerinde yapılan kapsamlı testler sonucu geliştirilmiştir. Test için, klor konsantrasyonu değişiklik gösteren sular kullanılmıştır. Bluefarm® ürünümüzün test sürecinde ortaya konduğu üzere, klor bileşenleri başarılı bir şekilde nötralize edildiği takdirde, aşının hayatta kalabilirliği daha güçlü olmaktadır. IB aşı virüsünün (H120) hassas yapısından ötürü, ilk testlerde örnek aşı olarak IB aşıları seçilmiştir.

Bluefarm® renklendirici madde içerdiğinden, su hatlarına karıştığında görülebilmektedir. Bu renklendirici madde (Patent Blue V) aynı zamanda bu sudan içen kanatlıların gagalarında, dillerinde ve tüylerinde de görülebilir. Aşı çözeltileriyle karıştığında, Bluefarm'ın içeriğindeki renklendirici madde aşı çözeltisini tüketmiş olan kanatlıların sayısının değerlendirilmesi için mükemmel bir yöntem sağlamaktadır.

Ağır metallerin ve diğer rezidülerin aşı virüsü bakımından riski:

Ağır metal içeriği ya da bulunma olasılığı aşılama sürecinin doğrudan başarısız olmasıyla sonuçlanabilir. canlı aşı virüsü, işlem sırasında inaktive olabilir ya da zarar görebilir.

Bluefarm®, içme suyunda bulunma olasılığı olan aşağıdaki ağır metal moleküllerini doğrudan bağlama özelliğine sahiptir. Bakır (Cu), Brom (Br), Siyanat (Cy) Demir (Fe), Gümüş (Ag), Civa (Hg), Çinko (Zn).

Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar