Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri  || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri  || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Nobilis Gumboro D78


Nobilis Gumboro D78, tavukların Gumboro (enfeksiyöz bursal hastalığı) hastalığına karşı immunizasyonu için kullanılan canlı bir aşıdır. 

Bileşim

Her doz en az 4.0 log10 TCID50 miktarında Gumboro virusu D78 suşu içerir.

Formülasyon
Liyofilize aşı

Hedef türler
Tavuklar

Endikasyonlar
Tavukları Gumboro’ya karşı korumak amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyonlar
Yoktur.

Aşılama programı
Nobilis Gumboro D78, 7 ile 28 gün arasındaki yaşlardaki civcivlere uygulanır. D78 suşu sürülerde 7 ile 28. Günler arasında tesbit edilen maternal antikor varlığında da etkilidir. Aşılama için en uygun zaman maternal antikor düzeyine bağlıdır. Eğer maternal antikor düzeyi değişken ise birer hafta aralıklarla 2 kez aşılama önerilir. 
Nobilis Gumboro D78 aynı zamanda maternal antikor düzeyi çok düşük olan veya oluşmayan bir günlük hayvanlarada rahatlıkla uygulanabilir.

Doz
Her hayvan için bir doz.

Uygulama şekli

A. İçme suyu
Aşı hayvanların 2 saatlik tüketimleri için gerekli miktarda su içerisinde çözündürülmelidir.

B. Sprey metodu
1000 doz aşı 1 litre suda çözündürülmelidir. 30-40 cm kadar yükseklikten kalın damlacıklı spreyleme metodu ile uygulama yapılmalıdır.

C. Intranasal / intraocular uygulama
Aşı fizyolojik tuzlu su solüsyonunda çözündürülür (genellikle 1000 doz aşı 30 ml solüsyon) ve standart damlalıklarla uygulanır. Birkaç santimetre yükseklikten burun deliği veya göze 1 damla damlatılarak uygulanır. 
Not: İntervet firmasına ait oculo/nasal dilüent ticari olarakta mevcuttur.

Yasal arınma süresi
0 gün

Sunum
Her biri 1000, 2500 ve 5000 doz içeren 10 şişelik kutularda.

Saklama koşulları
2-8°C de güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.

Uyarılar

  • Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
  • Aşılama sonrası ellerinizi ve ekipmanları dezenfekte ediniz.
  • Artan aşı yakılarak veya kaynatılarak imha edilmelidir.
  • Her şişe açıldıktan sonra zaman geçirmeden kullanılmalıdır.

Diğer bilgiler
Boş veya kısmen kullanılmış şişeleri kanunlara uygun olarak imha ediniz.

Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar