Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Nobilis Gumboro 228E


Nobilis Gumboro 228E tavukların Gumboro (enfeksiyöz bursal hastalığı) hastalığına karşı immunizasyonu için kullanılan canlı bir aşıdır.

Bileşim
Bir dozundaki aktif madde miktarı: 
Canlı IBD virusu 228E suşu: ³2.0 log10 EID50

Formülasyon
Liyofilize aşı

Hedef türler
Tavuklar

Endikasyonlar
Tavukları Gumboro hastalığına karşı korumak amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyonlar 
Yoktur.

Aşılama programı
Aşıda kullanılan 228E virus suşu az attenue adilmiş bir intermediate IBDV suşudur. Bu nedenle kullanılan aşı virusu erken dönemde maternal immuniteyi kırma ve aşılanmış sürü içerisinde daha iyi yayılabilme yeteneğine sahiptir. 
Hangi civcivlerin ne zaman aşılanması gerekliliği, sahip oldukları maternal antikor seviyesiyle ilgilidir, bu nedenle hayvanının türü (yumurtacı-broiler) ve damızlıkların aşılama yolu önemlidir. 
Örnek;

  1. Sadece canlı Gumboro aşılarıyla aşılanmış parent sürüden elde edilen broilerler 7-14.günden itibaren aşılanabilirler.
  2. Sadece inaktif Gumboro aşılarıyla aşılanmış parent sürüden elde edilen broilerler 14-17.günden itibaren aşılanabilirler.
  3. Sadece canlı Gumboro aşılarıyla aşılanmış parent sürüden elde edilen yumutacı sürünün aşılanması 14-21.günden itibaren gerçekleştirilebilir.
  4. Canlı ve inaktif Gumboro aşılarıyla aşılanmış parent sürüden elde edilen yumurtacı sürünün aşılanması 21-28.günden itibaren gerçekleştirilebilir.

Yukarıda belirtildiği gibi sadece, maternal antikor düzeyinin belirtilen aralıklarda yeterli düzeye düşmesi ile (log2 VN titre 7.0 ile 8.5 arasında) Nobilis Gumboro 228E aşılaması başarı sağlar; bununla beraber hayvanlar yine de saha virusu nedeniyle hastalanmaya karşı korunur durumdadırlar. 

Doz
Her hayvan için bir doz.

Uygulama şekli
İçme suyu methodu 
Aşı şişesini demir ve klor içermeyen serin bir suyun altında açınız, 1 litre suyun içerisine 2 gr yağsız süt tozu ilave ediniz böylece virus aktivitesi uzun süre korunmuş olur. Aşı ilave edilmiş suyun 2 saat içerisinde tüketildiğinden emin olunuz. Hava şartlarına bağlı olarak hayvanlar aşılama öncesi belli bir süre susuz bırakılabilirler. Yeterli sayıda suluk bulunmalı ve bu suluklar temiz olmalı deterjan ve dezenfektan artığı barındırmamalıdır. Aşılama yapılacak hayvanın yaşına bağlı olarak 1000 dozluk aşı maximum 40 litre suda çözündürülmelidir. 
Aşılama sabah erken saatlerde yapılmalıdır, su tüketiminin ve sıcak günlerde serinliğin en uzun olduğu dönem bu dönemdir. Eğer büyük bir sürünün aşılanması söz konusu ise aşının bölünerek yapılması önerilir. Eğer aşılama genel nipel suluklar yoluyla veya dozajlama üniteleri yoluyla yapılacaksa çok dikkat edilmesi gerekir. Standart dozlar arasında kalan hayvan sayılarında sonraki yüksek doz seçilmelidir.

Yasal arınma süresi
0 gün

Sunum
Her biri 1000, 2500, 5000 doz içeren 10 şişelik paketlerde.


Saklama koşulları
2-8°C de güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.

Uyarılar

  • Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
  • Aşılama sonrası ellerinizi ve ekipmanları dezenfekte ediniz.
  • Her şişe açıldıktan sonra zaman geçirmeden kullanılmalıdır.

Diğer bilgiler
Prospektüsünde belirtilmediği sürece diğer aşılarla karıştırılarak uygulanmamalıdır. 
Boş veya kısmen kullanılmış şişeleri kanunlara uygun olarak imha ediniz.

Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar