Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri  || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Nobilis ND Clone 30


Nobilis ND Clone30 tavuk ve hindilerin Newcastle hastalığına karşı immunizasyonu için kullanılan canlı bir aşıdır. 


Bileşim
1 dozdaki aktif madde: 
Canlı ND virusu Clone30 suşu: ³ 106 ELD50

Formülasyon
Liyofilize aşı

Hedef türler
Tavuk ve hindiler

Endikasyonlar
Sağlıklı tavuk ve hindilerin Newcastle hastalığına karşı korunmaları amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyonlar
Yoktur.

Aşılama programı 
Günlük yaş ve sonrası kullanımlar için güvenlidir. 
Aşılama için en uygun zaman yöresel şartlara bağlıdır, bu nedenle veteriner hekime danışılmalıdır.

Doz
Her hayvan için 1 doz.

Uygulama şekli
İçme suyu, sprey veya burun göz damlası yolu ile verilebilir.

A. Sprey metodu 
Aşı klor ve demir içermeyen serin bir suyun altında açılmalıdır. Sprey uygulama için kullanılacak araçlar korozyona uğramamış ve herhangi bir artık (dezenfektan vs.) barındırmamalıdır. Aşı içeren su 30-40 cm yükseklikten belirlenen sayıdaki hayvana uygulanır. 
Bir günlük civcivlerde, 0.25 litre su 1000 civcive yeterlidir, kalın damlacıklı spreyler kullanılmalı. 
Daha yaşlı hayvanlar için 1000 doz aşı 1 litre suda çözündürülmeli ve ince damlacıklı sprey kullanılmalıdır.

B. Burun / Göz damlası methodu
Aşı fizyolojik tuzlu suda çözündürülmeli (genellikle 30 ml 1000 doz için) standart damlalıklar kullanılarak birkaç santimetre yükseklikten burun veya göze uygulanmalıdır. Buruna verilen damlanın alındığından emin olunmalıdır (hayvanlar için güvenli olduğu bilinen aerosol jeneratörler kullanılmalıdır). 
Not. Bu uygulama için özel bir diluent vardır.

C. İçme suyu methodu
Aşı şişesini demir ve klor içermeyen serin bir suyun altında açınız, 1 litre suyun içerisine 2 gr yağsız süt tozu ilave ediniz böylece virus aktivitesi uzun süre korunmuş olur. Aşı ilave edilmiş suyun 2 saat içerisinde tüketildiğinden emin olunuz. Hava şartlarına bağlı olarak hayvanlar aşılama öncesi belli bir süre susuz bırakılabilirler. Yeterli sayıda suluk bulunmalıdır, bu suluklar temiz olmalı deterjan ve dezenfektan artığı barındırmamalıdır. Aşılama yapılacak hayvanın yaşına bağlı olarak 1000 dozluk aşı maximum 40 litre suda çözündürülmelidir. 
Aşılama sabah erken saatlerde yapılmalıdır, su tüketiminin ve sıcak günlerde serinliğin en uzun olduğu dönem bu dönemdir. Eğer büyük bir sürünün aşılanması söz konusu ise aşının bölünerek yapılması önerilir. Eğer aşılama nipel suluklar yoluyla veya dozajlama üniteleri yoluyla yapılacaksa çok dikkat edilmesi gerekir. Standart dozlar arasında kalan hayvan sayılarında sonraki yüksek doz seçilmelidir. 
Not. Özellikle genç hayvanlarda yukarıda anlatılan metodlardan sprey ve burun / göz damlası methodu en iyi sonuçları veren metodlardır.

Yasal arınma süresi
0 gün

Sunum
Her biri 1000, 2500 ve 5000 doz içeren 10’ar şişelik kutularda.

Saklama koşulları
2-8°C de güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.

Uyarılar

  • Sadece sağlıklı hayvanları aşılayınız.
  • Aşılama sonrası elleri ve ekipmanları dezenfekte ediniz.
  • Her şişe açıldıktan ve çözündürüldükten sonra 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
  • Aşı virusunun yayılmasından kaçınınız.

Diğer bilgiler

  • Gözle teması halinde uygulayıcıda konjuktivitise neden olur.
  • Aşı virusunun yayılmasına karşı önlem alınmalıdır. (örn. yüz maskesi kullanılmalıdır)
  • Boş veya az miktarda kullanılmış şişeleri kanunlara uygun olarak imha ediniz.
Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar