Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri  || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Nobilis IB 4/91


Nobilis IB 4/91 tavukların Enfeksiyöz Bronşitis serotip 4/91 ve yakın ilişkili serotiplere karşı aktif immunizasyonu için kullanılan canlı bir aşıdır.


Kompozisyon
Bir dozundaki aktif madde miktarı: 
Canlı IBV, 4/91 suşu: ≥ log103.6 EID50

Formulasyon 
Liyofilize pelet.

Endikasyonlar 
Enfeksiyöz Bronşit virüsü 4-91 serotipi veya serolojik olarak benzer tiplerin neden olduğu hastalıklara karşı sağlıklı tavuklarda aktif immunizasyonu sağlamak amacıyla kullanılır.

Aşılama 
IB serotip 4/91 ve ilişkili serotiplere karşı 2 haftalık yaşta aşılama yapılabilir. Bu hastalık ile ilişkili problemlere 14 günlük yaştan önce rastlanmakta ise ilk haftalık yaşta (1.-7. günler arası) ilk aşılama ve 3 haftalık yaşta aşılamanın tekrarı önerilir. En geniş çaplı koruma 0 (sıfır) günlük yaşta Nobilis Ma5 ve bunu takiben 14 günlük yaşta Nobilis IB 4/91 ile elde edilir.

Dozaj 
Herbir hayvan için 1 doz.

Uygulama şekli 
Optimum aşılama zamanı ve metodu büyük ölçüde yerel duruma bağlı değişiklikler gösterebilir ve bireysel olarak veteriner hekime danışılmalıdır. Aşı kalın damla,içme suyu veya burun/göze damla yolu ile uygulanabilir.

Sprey metodu:
Aşı demir ve klordan ari, soğuk ve temiz bir suda çözdürülmelidir. Şişeler su içerisinde açılmalıdır. Sprey aletleri çökeltilerden, pas ve dezenfektan artıklarından iyice arındırılmış olmalı, tercihen yalnızca aşılama amaçlı olarak kullanılmalıdır. Aşı çözeltisi doğru sayıda hayvana, tercihen hayvanların kümeler halinde oturdukları loş ışık altında ve eşit olarak spreylenmelidir. 1 günlük yaştaki civcivler için 1000 hayvana 0.25 litre, daha ileri yaştaki hayvanlar için 1000 hayvana 0.5 litre su kullanınız ve sprey ucunu (nozzle)’I kalın damla üretecek şekilde ayarlayınız.

Burun / göze damla:
Aşıyı fizyolojik tuzlu su içerisinde çözdürünüz (genellikle 1000 doz için 30 ml) ve standart bir damlalık yardımı ile uygulayınız. Birkaç santimetrelik mesafeden burun deliğine veya göze 1 damla uygulanmalıdır. Uygulayıcı, buruna damlatılan damlanın hayvanın içine çektiğinden emin olmalıdır.

Not: Burun / göze damla uygulamaları için ayrıca, özel bir dilüent olan Diluent Oculo Nasal mevcuttur.

İçme suyu: 
Şişeler suyun altında açılmalıdır. Demir ve klordan ari, soğuk ve temiz su kullanınınız. 1 litre suya 2 gram yağsız süt tozu eklendiği taktirde virus aktivitesini daha uzun süre sürdürebilir.

Aşılı suyun 2 saat içerisinde tüketildiğinden emin olunuz. HAva koşullarına bağlı olarak aşılamadan once hayvanların susuz bırakılması tavsiye edilebilir. Yeterli içme suyu sağlayacak sayıda suluk bulunması önemlidir. 1000 doz aşıyı, maksimum 40 litreye kadar hayvanın günlük yaşı ile eşit (litre) suda çözdürünüz. Aşı suyun en çok tüketildiği günün erken saatlerinde ya da akşam üzeri gibi serin bir vakitte uygulanmalıdır. Eğer büyük bir sürünün aşılanması söz konusu ise aşının bölünerek yapılması önerilir. Aşı merkezi sulama sistemi yolu ile uygulanacaksa veya dozajlama cihazı kullanılacak ise dikkatle uygulanmalıdır. Standar dozlar arasındaki sayılardaki hayvanlar için bir sonraki yüksek doz seçilmelidir.

Not: Kalın damla veya burun/göze damlatma yolu ile en iyi sonuçlar elde edilir. Özellikle genç hayvanların aşılanmasında bu metodlar seçilmelidir.

Yasal arınma süresi 
0 gün

Sunum 
1000, 2500, 5000 or 10000 dozluk liyofilize aşı içeren 10 ml’lik hidrolitik sınıf tip II şişelerde. Şişeler halojenobütil lastik tıpalar ile kapatılmış ve kodlu aluminyum kapak ile örtülmüştür.

Saklama 
2-8°C’de karanlıkta saklayınız.

Kontra-endikasyonlar 
Kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığında yoktur.

Diğer bilgiler 
Boş veya kısmen kullanılmış şişeleri kanunlara uygun olarak imha ediniz.

Uyarılar

  • Aşılama sonre ellerinizi ve ekipmanları yıkayıp dezenfekte ediniz.
  • IBV’nin süspansiyon içerisindeki stabilitesi düşük olduğundan, liyofilize aşının çözdürülmesinde kullanılacak su soğuk ve iyi kaliteli olmalıdır. Aşının stabilitesini arttırmak amacı ile içme suyu içersine yağsız süt tozu ilave edilmelidir.
Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar