Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri ×
© 2021 Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri
 || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri  || Barkar Veteriner Ecza Deposu - Kanatlı Veteriner Sağlık Hizmetleri

Nobilis Ma5+Clone30


Nobilis Ma5+Clone30 tavukların Newcastle (ND) ve İnfeksiyoz Bronşitis (IB) (Massachusetts serotipi, Ma5 suşu) hastalığına karşı immunizasyonu için kullanılan canlı bir aşıdır. 


Bileşim
Bir dozundaki aktif madde miktarı: 
Canlı IB virusu Ma5 suşu: ³3.0 log10 EID50
Canlı ND virusu Clone 30 suşu: ³6.0 log10 EID50

Formülasyon
Liyofilize

Hedef türler
Tavuklar

Endikasyonlar
Massachusetts suşu veya serolojik olarak aynı özellikler gösteren suşların sebep olduğu IB hastalığına ve Newcastle hastalığına karşı korunma amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyonları
Yoktur.

Aşılama programı
1 gün ve daha yaşlı civcivlere rahatlıkla uygulanabilir. 
Uygun zaman ve uygulama şekli yöresel şartlara bağlı olarak değişebilir, bu nedenle veteriner hekime danışılmalıdır.

Doz
Her civciv için bir doz.

Uygulama şekli
İçme suyu, sprey veya burun göz damlası yolu ile verilebilir.

A. Sprey metodu 
Aşı klor ve demir içermeyen soğuk bir suyun altında açılmalıdır. Sprey uygulama için kullanılacak araçlar korozyona uğramamış ve herhangi bir artık (dezenfektan vs.) barındırmamalıdır. Aşı içeren su 30-40 cm yükseklikten belirlenen sayıdaki hayvana uygulanır. 
Bir günlük civcivlerde, 0.25 litre su 1000 civcive yeterlidir, kalın damlacıklı spreyler kullanılmalıdır. 
Daha yaşlı hayvanlar için 1000 doz aşı 1 litre suda çözündürülmeli ve ince damlacıklı sprey kullanılmalıdır. (hayvanlar için güvenli olduğu bilinen aerosol jenaratörler kullanılmalıdır)

B. Burun / Göz damlası methodu
Aşı fizyolojik tuzlu suda çözündürülmeli (genellikle 30 ml 1000 doz için) standart damlalıklar kullanılarak birkaç santimetre yükseklikten burun veya göze uygulanmalıdır. Buruna verilen damlanın alındığından emin olunmalıdır. 
Not. Bu uygulama için özel bir diluent vardır.

C. İçme suyu methodu
Aşı şişesini demir ve klor içermeyen serin bir suyun altında açınız, 1 litre suyun içerisine 2 gr yağsız süt tozu ilave ediniz böylece virus aktivitesi uzun süre korunmuş olur. Aşı ilave edilmiş suyun 2 saat içerisinde tüketildiğinden emin olunuz. Hava şartlarına bağlı olarak hayvanlar aşılama öncesi belli bir süre susuz bırakılabilirler. Yeterli sayıda suluk bulunmalıdır, bu suluklar temiz olmalı deterjan ve dezenfektan artığı barındırmamalıdır. Aşılama yapılacak hayvanın yaşına bağlı olarak 1000 dozluk aşı maximum 40 litre suda çözündürülmelidir. 
Aşılama sabah erken saatlerde yapılmalıdır, su tüketiminin ve sıcak günlerde serinliğin en uzun olduğu dönem bu dönemdir. Eğer büyük bir sürünün aşılanması söz konusu ise aşının bölünerek yapılması önerilir. Eğer aşılama genel nipel suluklar yoluyla veya dozajlama üniteleri yoluyla yapılacaksa çok dikkat edilmesi gerekir. Standart dozlar arasında kalan hayvan sayılarında sonraki yüksek doz seçilmelidir. 
Not. Özellikle genç hayvanlarda yukarıda anlatılan metodlardan sprey ve burun / göz damlası methodu en iyi sonuçları veren metodlardır.

Yasal arınma süresi
0 gün

Sunum 
Her biri 1000, 2500 yada 5000 dozluk pellet içeren flakonlarda.

Saklama koşulları 
2-8°C de güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.

Uyarılar

  • Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
  • Aşılama sonrası ellerinizi ve ekipmanları dezenfekte ediniz.
  • Açılan aşılar 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Diğer bilgiler

  • Gözle teması halinde uygulayıcıda konjuktivitise neden olur.
  • Aşı virusunun yayılmasına karşı önlem alınmalıdır. (örn.yüz maskesi kullanılmalıdır)
  • Boş veya az miktarda kullanılmış şişeleri kanunlara uygun olarak imha ediniz.
  • Aşı virusu temas eden civcivlerde hızla yayılır.
Çalıştığımız Firmalar Tüm Firmalar